menu dblex
bringa på tapeten
verb
föra på tal
föra fram
dryfta
framkasta
sätta i fråga

Alla synonymer går att klicka på.