menu dblex
bringa på fall
verb
fälla
störta
slå
förstöra
fördärva
stjälpa
komma på fall

Alla synonymer går att klicka på.