menu dblex
bringa i visst läge
verb
flytta

Alla synonymer går att klicka på.