menu dblex
bringa i vanrykte
verb
kompromettera
misskreditera
blamera
förtala

Alla synonymer går att klicka på.