menu dblex
bringa i oordning
verb
derangera
tufsa till
rufsa
rubba
tilltyga
desorganisera

Alla synonymer går att klicka på.