menu dblex
bringa i överensstämmelse
verb
normalisera

Alla synonymer går att klicka på.