menu dblex
bringa att vackla
verb
rubba

Alla synonymer går att klicka på.