menu dblex
bringa att urspåra
verb
snedvrida

Alla synonymer går att klicka på.