menu dblex
bringa att samverka
verb
koordinera

Alla synonymer går att klicka på.