menu dblex
bringa att förlora
verb
åderlåta

Alla synonymer går att klicka på.