menu dblex
brännbart ämne
substantiv
brandfackla

Alla synonymer går att klicka på.