menu dblex
botfärdig
adjektiv
ångerfull
förkrossad
ångerköpt
penitent
undergiven
ödmjuk

Alla synonymer går att klicka på.