menu dblex
boss
substantiv
partiboss
inpiskare
valledare
valmakare
chef
bas
förman
ledare
pamp
boss
substantiv
halmavfall
agn
stickor och strå
agnar
skävor
skräp
rask

Alla synonymer går att klicka på.