menu dblex
bosätta sig
verb
installera sig
etablera sig
slå sig ned
inrätta sig
sätta bo
slå sig ner

Alla synonymer går att klicka på.