menu dblex
bortsopa
verb
sopa bort

Alla synonymer går att klicka på.