menu dblex
bortskaffa
verb
ta bort
undanröja
skaffa undan
avskaffa
avlägsna
förflytta

Alla synonymer går att klicka på.