menu dblex
bortoperera
verb
amputera
skära bort
ta bort

Alla synonymer går att klicka på.