menu dblex
bornyr
substantiv
skum
fradga
effervescens
bubblor
I uttryck
utan bornyr

Alla synonymer går att klicka på.