menu dblex
bolma
verb
blossa
röka
ryka
blaffa
spy rök
ulma
utsläppa rökmoln
utspy rök
vältra fram
välva fram

Alla synonymer går att klicka på.