menu dblex
blottlägga
verb
blotta
exponera
avslöja
röja
uppenbara
avtäcka

Alla synonymer går att klicka på.