menu dblex
blomglas
substantiv
vas

Alla synonymer går att klicka på.