menu dblex
blom
substantiv
blomstring
blomning
flor
blomsterskrud
or
blomma
I uttryck
gå i blom
stå i blom

Alla synonymer går att klicka på.