menu dblex
bli vred
verb
vredgas
förtörnas

Alla synonymer går att klicka på.