menu dblex
bli uppsagd med omedelbar verkan
fras
få avsked på grått papper

Alla synonymer går att klicka på.