menu dblex
bli till verklighet
verb
förverkligas
ske
realiseras

Alla synonymer går att klicka på.