menu dblex
bli svart
verb
svartna

Alla synonymer går att klicka på.