menu dblex
bli petad
fras
få avsked på grått papper

Alla synonymer går att klicka på.