menu dblex
bli osynlig
verb
försvinna

Alla synonymer går att klicka på.