menu dblex
bli någons öde
verb
falla på någons lott

Alla synonymer går att klicka på.