menu dblex
bli kvitt sina affekter
verb
avreagera sig

Alla synonymer går att klicka på.