menu dblex
bli herre över
verb
betvinga
dämpa
få bukt med
övervinna
kuva
behärska
kväva
släcka
styra sig

Alla synonymer går att klicka på.