menu dblex
bli ett offer för
verb
hemfalla

Alla synonymer går att klicka på.