menu dblex
bli betänksam
verb
vackla
tveka

Alla synonymer går att klicka på.