menu dblex
bli bestående
verb
stå sig
förbli
överleva

Alla synonymer går att klicka på.