menu dblex
bli av
verb
hända
inträffa
komma
få till följd
komma till stånd
utveckla sig till
ta vägen

Alla synonymer går att klicka på.