menu dblex
blåsa liv i
verb
uppväcka
väcka till liv

Alla synonymer går att klicka på.