menu dblex
blåmärke
substantiv
utgjutning
kontusion
blodutgjutning
ecchymos
fläck
blånad
märke
blåtira
rulsa
sugmärke

Alla synonymer går att klicka på.