menu dblex
bläcka
substantiv
rus
fylla
florshuva
hack
hak
hugg
skåra
snitt
bläcka
verb
smörja ner med bläck

Alla synonymer går att klicka på.