menu dblex
bjudande tvång
substantiv
nöd

Alla synonymer går att klicka på.