menu dblex
bjuda någon på något
verb
bestå
spendera
bekosta
betala
skänka
lämna
pröjsa
duka upp
inbjuda till
rugga
förete
erbjuda
ge
uppvisa
prestera

Alla synonymer går att klicka på.