menu dblex
bjässe
substantiv
överdängare
koloss
jätte
hejare
huggare
best
gigant
mastodont
titan
kaxe
pamp
kraftkarl
kämpagestalt
baddare
kämpe
atlet

Alla synonymer går att klicka på.