menu dblex
bjällra
substantiv
skälla
klocka
pingla
ringklocka
skaller
skramla

Alla synonymer går att klicka på.