menu dblex
bita sig i tungan
fras
hejda sig
hesitera

Alla synonymer går att klicka på.