menu dblex
bita huvudet av skammen
fras
vara oförskämd
vara hänsynslös

Alla synonymer går att klicka på.