menu dblex
bit för bit
adverb
småningom
sakta

Alla synonymer går att klicka på.