menu dblex
billighet
substantiv
fog
befogenhet
reson
rättvisa

Alla synonymer går att klicka på.