menu dblex
bilda motvikt till
verb
uppväga

Alla synonymer går att klicka på.