menu dblex
bilda bakgrund åt
verb
framhäva

Alla synonymer går att klicka på.