menu dblex
bila
substantiv
yxa
hacka
giljotin
bila
verb
åka bil
vara bilburen
skräda
behugga
släthugga
tälja
hugga
beslå
finputsa
fyrhugga
fyrslå
jämna
tillyxa

Alla synonymer går att klicka på.