menu dblex
bidraga till
verb
främja
befordra
gynna
uppmuntra
understödja
subventionera
subvenera
subsidiera
Se även
bidra till

Alla synonymer går att klicka på.